Installatie van sluitplans

Installatie van sluitplans

Een sluitplan maakt het mogelijk dat personen die toegangsrechten hebben voor verschillende deuren binnen een installatie, altijd slechts één sleutel nodig hebben.
Uw voordelen ...
> Veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels.
> Comfort, aangezien slechts één sleutel voor alle relevante deuren nodig is.
> De organisatie wordt vereenvoudigd.
> Er kan precies worden bepaald welke personen tot welke ruimten toegang hebben.
> Alle cilindersloten en -typen (hoofdingangsdeuren, tussendeuren, garagedeuren, enz.) zijn met slechts één sleutel afsluitbaar.